تماس با ما

شماره تماس

۳۶۷۰۳۷۶۰-۶۳
۳۶۲۸۰۹۰۸
۳۶۲۸۰۹۵۳

آدرس

اصفهان، خیابان شیخ کلینی، مقابل مخابرات، پلاک ۸۰
کد پستی : ۸۱۷۵۸۱۳۸۵۱

مدیر فروش

شماره تماس:

۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۲

داخلی ۱۰۶ و ۱۱۷

مدیر مالی و اداری

آقای مرکباتی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۰
داخلی : ۱۰۴ و ۱۰۵

مدیر تولید

خانم جوانمردی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۱
داخلی : ۱۰۹

امور سهام

آقای پارسا

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۷۰۳۷۶۱
داخلی : ۱۰۸