امروز

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

تماس با ما

شماره تماس

36306120

۳۶۳۰۶۱۳۰

۳۶۳۰۴۱۴۵-۶

نمابر:۳۶۳۰۷۲۲۷

آدرس

اصفهان، خیابان آبشار دوم – میدان خاتم کاری ساختمان سپاهان پلاک ۲۰۲
کد پستی :۸۱۶۶۶۷۳۴۹۱

۸۱۶

رئیس فروش

داخلی :  ۱۱۴

مدیر مالی و اداری

آقای کریمی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۰
داخلی :  ۱۰۴

مدیر تولید

خانم جوانمردی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۱
داخلی : ۱۱۲

روابط عمومی

آقای آدم زاده

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۳۰۶۱۲۰

داخلی : ۱۰۱

امور سهام

آقای پارسا

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۳۰۶۱۳۰
داخلی : ۱۰۹