تماس با ما

شماره تماس

36306120

۳۶۳۰۶۱۳۰

۳۶۳۰۴۱۴۵-۶

آدرس

اصفهان، خیابان آبشار دوم – میدان خاتم کاری پلاک ۲۰۲
کد پستی :۸۱۶۶۶۷۳۴۹۱

۸۱۶

مدیر فروش

داخلی :  ۱۱۱

مدیر مالی و اداری

آقای مرکباتی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۰
داخلی :  ۱۰۴

مدیر تولید

خانم جوانمردی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۱
داخلی : ۱۱۲

روابط عمومی

آقای آدم زاده

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۷۰۳۷۶۱
داخلی : ۱۰۱

امور سهام

آقای پارسا

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۷۰۳۷۶۱
داخلی : ۱۰۹