تماس با ما

شماره تماس

۳۶۷۰۳۷۶۰-۶۳
۳۶۲۸۰۹۰۸
۳۶۲۸۰۹۵۳

آدرس

اصفهان، خیابان شیخ کلینی، مقابل مخابرات، پلاک ۸۰
کد پستی : ۸۱۷۵۸۱۳۸۵۱

مدیر فروش

آقای کوکب

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۲
داخلی :  ۱۱۱

مدیر مالی و اداری

آقای مرکباتی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۰
داخلی :  ۱۰۵

مدیر تولید

خانم جوانمردی

شماره تماس:
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۹۱
داخلی : ۱۰۹

روابط عمومی

آقای آدم زاده

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۷۰۳۷۶۱
داخلی : ۱۰۱

امور سهام

آقای پارسا

شماره تماس:
۰۳۱۳۶۷۰۳۷۶۱
داخلی : ۱۰۸