امروز

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

معدن سنگ آهک دهسرخ

معدن سنگ آهک ده سرخ مبارکه

این معدن با وسعتی حدود ۱.۸۹ کیلومترمربع واقع در۳۱کیلومتری اصفهان (جاده اصفهان – مبارکه) ازجمله معادن قدیمی اصفهان بشمارمی آیدکه درسال۱۳۵۱پروانه بهره برداری آن صادرگردیده است. درصد خلوص بالای این معدن(با CaO حدود ۵۵.۵٪) نسبت به معادن مشابه ، کیفیت بالای محصول کلسینه ،در صد بسیار پایین سیلیس (کمتر از ۰.۳٪) مجاورت با جاده اصلی و صنایع مصرف کننده سنگ آهک و قابلیت تولید انواع دانه بندی های مورد نیاز صنایع در حجم بالا از مزیتهای این معدن به شمار می آید.
ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری این معدن سالانه ۳۰۰ هزار تن می باشد که با انواع دانه بندی های مختلف جهت مصارف صنعتی ( صنایع قند وشکر وصنعت فولاد )و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

دانه بندی محصولات :

سنگ آهک دهسرخدانه بندی
0-5
0-15
0-25
5-15
15-25
40- 15
25-40
40-80
50-100
80-140
LOISO3Na2OAl2O3Fe2O3SiO2MgOCaOنام اکسیدها
۴۳/۷۳۰/۰۸۰/۱۱۰/۰۵>۰/۰۵>۰/۰۵>۰/۲۸۵۵/۶۶درصد