امروز

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

درباره محصول

سنگ آرژیلیت

‎‎گونه ای سنگ دگرگونی ریزدانه است و عمدتاً از ذرات رس سفت تشکیل شده است. آنها معمولاً حاوی مقادیر متغیری از ذراتِ با اندازه سیلت هستند. این سنگ فشرده از گلسنگ یا شیل حاصل شده است و سخت شدگیِ بیشتری نسبت به گلسنگ یا شیل حاصل کرده، اما لامیناسیون آن کمتر از این دو می‌باشد.

معدن دوپلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.